För att köpa besök hos SENSES på svenska. Följ länken nedan:

http://www2.visitaland.com/sv/se-gora/a1735863/besöksträdgården-senses/detaljer

 

Buy your visit at SENSES in English. Use the link below:

http://www2.visitaland.com/en/to-do/a1735863/show-garden-senses/showdetails?page=2&sorting=aa

 

Voit ostaa vierailuja SENSESiin suomea. Noudata alla olevaa linkkiä:

http://www2.visitaland.com/fi/tehtava/a1735863/vierailupuutarha-senses/showdetails